ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเพียรปัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศัพท์ 02-5364199 โรงเรียนเพียรปัญญา สังกัดเทศบาลนครรังสิตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเพียรปัญญา
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคริสต์มาสหรรษา โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) 13 ธ.ค. 61
เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 13 ธ.ค. 61
นครรังสิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2561 ค่าสมัคร 400 บาท 13 ธ.ค. 61
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 22 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) 09 พ.ย. 61
ผู้ใดสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 19 ต.ค. 61
เตรียมพบกับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ กับเราชาวนครรังสิต. เร็วๆ. นี้ 18 ต.ค. 61
โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคล 16 ต.ค. 61
ขอเชิญชาวนครรังสิต. ร่วมละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์. ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักกัน กับเทศบาลนครรังสิต 16 ต.ค. 61
ขอเชิญพสกนิกรชาวรังสิตทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณ ม. รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. /. บ 16 ต.ค. 61
คนรังสิตรักกัน
ผู้ปกครองเด็กชายนาคิน อุทธมล ขอรับเสื้อพละกับโรงเรียนเพียรปัญญาภายใต้โครงการคนรังสิตรักกัน
ผู้ปกครองเด็กชายก้องเกล้า จำรัสฉาย นำชุดมามอบให้กับโรงเรียนเพียรปัญญาร่วมกับโครงการคนรังสิตรักกัน
ผู้ปกครองเด็กหญิงกุลณดา ศรีสงคราม นำชุดมามอบให้กับโรงเรียนเพียรปัญญาร่วมกับโครงการคนรังสิตรักกัน
ผู้ปกครองเด็กหญิงนันท์นลิน โป๊ะแก้ว นำชุดมามอบให้กับโรงเรียนเพียรปัญญาร่วมกับโครงการคนรังสิตรักกัน
ผู้ปกครองเด็กชายสิทธิโชค พินเสี้ยว นำชุดมามอบให้กับโรงเรียนเพียรปัญญาร่วมกับโครงการคนรังสิตรักกัน
ผู้ปกครองเด็กชายวีรพงษ์ บุญโต นำชุดมามอบให้กับโรงเรียนเพียรปัญญาร่วมกับโครงการคนรังสิตรักกัน
ข่าวกิจกรรม ล่าสุด
พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562
พ่อดีเด่น ประจำปี 2561
ประมวลภาพกิจกรรม เนื่องใน"วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร แ
เทศบาลนครรังสิต ร่วมพิธีถวายพวงมาลา พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเ
ประมวลภาพการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิน
เทศบาลนครรังสิต
สายน้ำแห่งชีวิต ที่นี่คลองรังสิต เชิญรับชมวีดีทัศน์การอนุรักษ์คลองรังสิต
18 พย 61 รำลึกเปิดประตูน้ำจุฬา
18 พ ย 61 งานรำลึก 122 ปี เสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชุดการแสดงโรงเรียนเพียรปัญญา
ชุดการแสดง ราชินีศรีแผ่นดิน โดยโรงเรียนเพียรปัญญา
ชุดการแสดง จินตลีลาประกอบเพลงทรงพระเจริญ โดยโรงเรียนเพียรปัญญา
วีดีโอการเรียนการสอน
蝴蝶,一二三歌 รร.เพียรปัญญา อ.1
เรียนเสียงแมว,เพียรปัญญาอ.2
幼儿大班自我介绍เพียรปัญญาอ.3
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
“โครงการค่ายกีฬาเยาวชนเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการฟิวเจอร์พาร์ค (185/0) 18 ต.ค. 61
โครงการกำจัดเหา (สปสช.) (241/0) 18 ต.ค. 61
ชุดการแสดง (196/0) 15 ต.ค. 61
ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 22 พ.ย. 61
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าประกวดแข่งขันกระทง ประจำปี 2561 10 พ.ย. 61
ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ ประจำปี 2561 10 พ.ย. 61
ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต 10 พ.ย. 61
หลักเกณฑ์การรับสมัครเด็กนักเรียน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (อายุ 2 ปี 6 เดือน)

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

               1.1 รับเด็กที่มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือนบริบูรณ์

               1.2 ผู้ปกครองและเด็กที่สมัคร ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนับจนถึงก่อนวันที่สมัครนักเรียนเข้าเรียน

       2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

              2.1 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อย 3 ปี บริบูรณ์

              2.2 ผู้ปกครองและเด็กที่สมัคร ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนับจนถึงก่อนวันที่สมัครนักเรียนเข้าเรียน

      3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับโรงเรียนดวงกมล

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

             3.1 รับเด็กนักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 โดยให้นับตามปฏิทิน ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

             3.2 ผู้ปกครองและเด็กที่สมัคร ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนับจนถึงก่อนวันที่สมัครนักเรียนเข้าเรียน

      4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 สำหรับโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

             4.1 รับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6

             4.2 ผู้ปกครองและเด็กที่สมัคร ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนับจนถึงก่อนวันที่สมัครนักเรียนเข้าเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 11 พ.ย. 61
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
จดหมายถึงนายกฯ นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ติดต่อโรงเรียน
RCM.รร. เพียรปัญญา
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    สิงหาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แนะนำเว็บไซต์เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลครรังสิต
เพจถูกใจ